خالق دیوسالار جمعه 29 بهمن 1395 10:39 ق.ظ نظرات ()
1-در درس دوم منطق دهم یک مورد به شرایط تعریف اضافه شده است.
2-حذف منفصل غیرقابل جمع در کذب (مانعة الرفع یا مانعة االخلوّ) از درس دهم.
3-حذف تداخل و تداخل تحت تضادّ + عکس نقیض از درس هشتم .
4-حذف اثبات منتج بودن برخی ضروب قیاس از درس دهم .
5-اضافه شدن توضیحی مختصر پیرامون قیاس استثنایی در درس دهم .
6-حذف پنج تمرین اول و تغییراتی در بقیه تمرین های درس دهم .
7-حذف مبحث اهداف، ماده، اثر و فایده استدلال از درس دوازدهم.
8-اضافه شدن چهار تمرین به درس سیزدهم.