خالق دیوسالار جمعه 29 بهمن 1395 11:08 ق.ظ نظرات ()
دانش آموز عزیز سلام
برای نهایت بهره گیری از آزمون های تستی موسسات، تجزیه و تحلیل آن آزمون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بدین خاطر نکات لازم در تحلیل تست ها به شرح ذیل می آید:
1-خط کشیدن و برجسته سازی فعل تست مانند:
است، نیست، وجود دارد، وجود ندارد...
2-برجسته سازی کلماتی که نحوه پاسخگویی سوال را خاص کرده است مثل:
لزوماً، قطعاً، امّا، ولی، بجز، همه، بیشتر، گاهی و ....
3-مشخص کردن نکته کلیدی سوال (آن چه سوال از ما می خواهد) و برجسته سازی آن.
4- اگر در سوال نکته جدید یا ابهامی بود آن را برجسته کرده و در کنار سایر نکات جمع آوری شود.
5-نوشتن تمام جواب های سوال که در گزینه نیست. (سوالات حلّی را با راه حلّ بنویس)
6-بررسی همه گزینه و برجسته سازی نکات خاص آن (حتی اگر آن نکات مربوط به چیزی که صورت سوال خواسته،  نباشد)
7-نوشتن دلیل ردّ هر گزینه به طور کامل.( البته گاهی مواقع کم یا زیاد یا غلط نوشتن کلمه ای موجب می شود یک گزینه غلط باشد که می توان به طور مختصر بدان اشاره نمود.)
8-اگر سوال چندین بار تکرار شده و مهم است آن را ستاره دار می کنیم.
9-درجه بندی سوالات برحسب سوال خیلی سخت - سخت - متوسط و آسان.
توجه: برای مرور در وقت های خیلی کم لازم است فقط سوالات خیلی سخت و سخت بررسی شود.
10- دلیل غلط زدن یا نزدن سوال را کنار سوال بنویسید تا درصد خطا در آزمون های بعدی کم شود.
11- در تجزیه و تحلیل همه سوالات از جمله سوالاتی که درست درست زده شده بررسی شود.
12- بهترین سوالات برای تجزیه و تحلیل، تست های کنکور سال های قبل هستند زیرا به ما می آموزند در فرصت های بعدی چگونه مطالعه کنیم.