خالق دیوسالار چهارشنبه 23 فروردین 1396 01:36 ق.ظ نظرات ()
بسم الله الرحمن الرحیم
آزمون کلاسی منطق نیمسال دوم تحصیلی نام و نام خانوادگی:
الف)تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام نادرست است:(هرعبارت ۰/۵ نمره)
۱- لفظی که بیانگر کمیت قضیه است «سور» نامیده می شود.
۲- هرگاه یک قضیه درست باشد عکس آن هم درست است.
۳- قیاس از نظر ماده شبیه ریاضیات است.
ب) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:(هر عبارت ۰/۵ نمره)
۴-برای به دست آوردن نقیض قضیه .... تنها اختلاف در کیف کافی است.
۵- توانمندی ارزشمند ذهن انسان .... است.
۶-قدرت ذهنی انسان در یافتن .... به هوش مشهور است.
ج) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:
۷- تضاد محصورات چهارگانه را بنویسید. (۱ نمره)
۸- منظور از صورت قیاس چیست؟(۱نمره)
۹- موجبه کلیه از کدام ضرب به دست می آید؟(۱نمره)
د) به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:
۱۰- در قیاس:
این رنگ یا سفید است یا سیاه
ولیکن این رنگ سفید نیست
اولا نام قیاس را بنویسید
ثانیا بنویسید نتیجه می دهد یاعقیم است اگر نتیجه می دهد نتیجه اش چیست؟ اگر عقیم است دلیلش چیست؟ (۱/۵ نمره)
۱۱- تضاد، تناقض و عکس مستوی قضیه زیر را بنویسید: (۱/۵ نمره)
«هیچ تنبلی سعادتمند نیست.»
۱۲- کاربرد استدلال تمثیلی چیست؟ (۱ نمره)
موفق باشید - خالق دیوسالار