خالق دیوسالار یکشنبه 4 آبان 1393 10:49 ب.ظ نظرات ()
رعایت موارد ذیل می تواند ما را در هر چه بهتر استفاده نمودن از وقت یاری رساند:
1- هدف گذاری کنید: در این ارتباط دو ویژگی برای اهداف باید در نظر داشت:
1-1- اهداف واقعی باشند.
2-1-قابل دستیابی باشند.
2-اولویت بندی اهداف:
1-2-نکات اولویت بندی:
-مطابق قانون پارتو که می گوید: 80% وقت برای 20% کارهای مهم و 20% وقت برای کارهای غیر مهم.
-به خود بگویم تنها 24 ساعت در شبانه روز زمان دارم و تمامی کارهایی که یادداشت کرده ام را در این زمان نمی توانم انجام دهم. پس از بسیاری از کارهای خودم مثل شرکت در بسیاری از فعالیت های غیر مهم بکاهم.
2-2-اولویت بندی:-ببینم انجام چه کاری برایم بیشترین اهمیت را دارد. با توجه به به وقت کم اگر فردا روز امتحان باشد ؛ آن وقت ببینم امروز دوست دارم چه فعالیت مطالعاتی داشته باشم.
3-2-همه چیز را نمی توانم یاد بگیرم:آن چه را که بیشترین اهمیت در کتاب یا سخن رانی من دارد مشخص نمایم. این کار موجب می گردد آن مطلب را عمقی یاد بگیرم.
3- جلوگیری از تعلّل: تعلّل موجب استرس و انباشتگی کارهایی که انجام نداده ایم می گردد.بدین منظور می توان اقدامات ذیل را انجام داد:
1-3-تعیین کارهای مورد نیاز با توجه به اهدافم.
2-3-تقسیم کار بزرگ به بخش های کوچکتر.
4-جلوگیری از چند مسأله فرعی:
1-4-پرهیز از کمال گرایی: این امر موجب می گردد از توجه غیر ضروری به جزئیات بپرهیزیم.
2-4-ناتوانی در پاداش دادن به خودمان: وقتی کاری انجام دادم باید به خودم پاداش دهم. توجه به این امر موجب می گردد بین کار و تفریح تعادل ایجاد گردد.
5-وقت گذاشتن برای خانواده:
وجه حیاتی از مدیریت زمان شخصی ما بوده و موجب بهره وری مناسب از وقتمان می شود.
6-مدیریت میز کار :
1-6-میز کار همیشه باید روزآمد باشد.
2-6- روشنایی کافی داشته باشد.
3-6-تقویم درست داشته باشد.
7-انجام کار درست در زمان مناسب و درست:
انجام کارها بر اساس اولویت کمک می کند که کارها را خوب مدیریت کنید.
8-مرور کارهای فردا قبل از مطالعه:
در این ارتباط می توان به دو نکته مهم اشاره کرد:
1-8-بررسی کارها و تعیین کارهای انجام نشده.
2-8-پاک کردن کارهای انجام شده و اولویت بندی کارهای انجام نشده.
9-ساعات اوج کاری خود را پیدا کنم:
تعیین کنم در ساعات مختلف روز چه احساسی دارم. این تمام تحقیقی است که نیاز دارم تا بتوانم ساعات اوج کاری خود را پیدا کنم. ساعاتی که بیشترین انرژی و انگیزش بالا را داشته  و تماماً متمرکز به کارم بوده ام رابشمارم. این ساعات زمانی هستند که باید در آن مشکل ترین کارهایم را انجام دهم. بدین می توانم از مزایای ساعت اوج کاری استفاده کنم.
10-تطبیق روش ها مناسب خودم:
روش های مدیریت زمان را مناسب با خودم تطبیق دهم.بدین منظور باید یک سیستم مدیریت زمان مناسب خودم طراحی کنم و به خاطر داشته باشم:
1-10-شخص هوشیار بیشتر از فرد سخت کوش به اهدافش نائل می شود.
2-10-برنامه ریزی پیشرفته با رویایی بودن فرق دارد. پس بکوشم ارتباط خود را با واقعیت قطع نکنم.
-