خالق دیوسالار یکشنبه 28 شهریور 1395 09:47 ب.ظ نظرات ()
دو قضیه ای را که نسبت به هم«داخل در تحت تضاد »هستند،چگونه می توان نوشت؟ 1-منفصله حقیقیه 2-مانعه الجمع 3-مانعه الخلو. 4-هیچکدام

جدول تداخل تحت تضاد عین جدول مانعه الخلو است بنابراین گزینه ی 3 درسته