خالق دیوسالار جمعه 1 بهمن 1395 03:50 ب.ظ نظرات ()
به نام خدا
ضمن تشکر از طراح محترم سوالات
 نکته :(تست۲۱۶ داوطلبان آزمون سراسری۹۶)
مثلث◀«خط بسته ی دارای سه گوشه»
پاسخ: تعریف بی ربط است. زیرا مثلث سطح است نه خط.
نمونه ی از این دست تعریف:
دایره◀«خط منحنیی بسته که همه ی نقاط آن از مرکز به یک فاصله باشد.»
بر این تعریف نیز عیب و ایرادی که اشاره شد وارد است: دایره سطح است نه خط، و تعریف مذکور تعریف محیط دایره است نه تعریف خود دایره.
تعریف صحیح دایره◀شکلی است محدود به خط منحنیی که همه ی نقاط آن از مرکز به یک فاصله باشد.»
نتیجه گیری:
هرگاه در تست در تعریف هر یک از اشکالی مانند: مثلث، مربع دایره و ... گفته شود: خط ... تعریف نادرست و بی ربط است.