تبلیغات
فلسفه و منطق (خالق دیوسالار) - نمایش آرشیو ها
منوی اصلی
فلسفه و منطق (خالق دیوسالار)
"فلسفه تعلیم اندیشیدن است؛ نه آموختن اندیشه ها"
منطق خرداد شرافت آزمون منطق دهم انسانی - خرداد96 امتحان فلسفه چهارم آزمون منطق شرافت نکاتی تجزیه و تحلیل تست بعد از آزمون تفاوت منطق دهم و منطق سوم انسانی درس هشتم منطق پنج طبقه حکما در کتاب تلویحات گزینه۲اول بهمن۹۵ تست منطق آزمون۳دی قلمچی و گزینه۲ تستی ترکیبی از درس هفتم و هشتم منطق تست ها فلسفه ومنطق سال چهارم ۲۵ دیماه ۹۴ سوالات فلسفه و منطق سوم 25 دیماه 94 گزارش نتایج امتحان خرداد 94 درس فلسفه منطق سخنان و جملات فلسفی و قصار انیشتین سوالات کنکور منطق سوم-درس سیزدهم-1 نمره درس دوازدهم:محتوای استدلال(ماده). 1نمره منطق سوم-درس یازدهم منطق سوم-درس دهم منطق سوم-درس نهم منطق سوم-درس هشتم منطق سوم-درس هفتم منطق سوم-درس ششم منطق سوم-درس پنجم منطق سوم-درس چهارم منطق سوم-درس سوم منطق سوم-درس دوم منطق سوم-درس اول: انسان و تفکر فلسفه چهارم - فصل سیزدهم فلسفه چهارم - فصل دوازدهم(برخی از سؤالات مهم) فلسفه چهارم - فصل یازدهم(برخی از سوالات مهم) فلسفه چهارم -فصل سوم فلسفه چهارم - فصل دوم فلسفه چهارم-فصل اول عقل یک آفتاب بی خاصیت فلسفه چهارم - فصل دهم فلسفه چهارم -ادامه سوالات تشریحی فصل هشتم فلسفه چهارم - فصل نهم فلسفه چهارم - فصل هشتم فلسفه چهارم -فصل هشتم(تستی) فلسفه چهارم -فصل هفتم فلسفه چهارم - فصل ششم فلسفه چهارم-فصل پنجم طبقه بندی تجدید نظر شده حوزه شناختی آغاز سخن فلسفه چهارم -فصل چهارم خلاصه نویسی؛ یادگیری بهتر در وقت کمتر وقت طلا است